Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Idom-Råsted Nyt fra styregruppen


Styregruppen for PLEXUS Idom-Råsted holder ugentlige møder frem til centrets åbning.

Vi vil bruge hjemmesiden til at styrke informationen om byggeriet og fremover fast informere om, hvad der sker af stort og småt. Så vidt muligt, umiddelbart efter de faste møder, der normalt ligger torsdag. Information er en nødvendig, men også tidkrævende opgave. Vi beder derfor om forståelse for, at alt ikke vil blive kommunikeret ud – og at noget af informationen vil være af meget overordnet karakter. Hvem sidder i styregruppen ? Hvem sidder i Udvalg og arbejdsgrupper ?

Vil du vide mere?

Alle, der har spørgsmål, kommentarer, gode råd til styregruppen er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til styregruppen. Vi er lydhøre…. men forvent ikke, at der er svar på alt. Der vil helt sikkert hele tiden dukke noget om, som ikke var forudset. Lad os hjælpe hinanden med at finde løsninger på de udfordringer, der vil komme. Så lever PLEXUS for alvor op til sit navn, som et nervecenter, hvor alle tråde samles!

Mødet 17. juli

Dinner håndbold Håndboldkampen mellem ligaholdene Team Tvis Holstebro og Skjern GF i PLEXUS fredag 22. august bliver afviklet som "Dinner håndbold". Det betyder, at der som "opvarmning" til være spisning for op til 100 personer i kultursalene og efterfølgende en kort orientering om sportsforretningen, Team Tvis Holstebro - formentlig ved klubbens direktør Poul Madsbjerg, som vi samtidig håber vil give et bud på, hvordan og hvornår Team Tvis Holstebro bliver danske mestre. Biletterne til kamp og spisning vil blive udbudt i forsalg i starten af august. Der vil blive udbudt 250 billetter - heraf 100 med spisning. Vi håber (og tror), de fleste vil gå som varmt brød i lokalområdet. Så derfor: Alle I, der gerne vil se top-håndbold i PLEXUS, skynd jer at købe billet, når salget starter primo august.. Der vil senere blive informeret om, hvor billeterne kan erhverves. Indvielsesfesten 6. september Billeter til den store indvielsesfest i PLEXUS lørdag 6 september vil snart kunne købes. Borgerforeninger i Idom og Råsted sender i den nærmeste fremtid indbydelser ud til alle husstande i Idom og Råsted, ledsaget af et girokort, som er "billet" til aftenfesten. Målet er, at festen vil samle minimum 300 deltagere... men bliver vi flere, så er det kun dejligt... sørg endelig for, at din nabo også tager med. På indvielsesdagen vil der endvidere være en reception i PLEXUS for håndværkere og husets samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Ved receptionen vil kirkekoret synge et par sange....dejligt! Køkkenleder ansat Der er nu ansat en køkkenleder i centret. Navnet kan endnu ikke offentliggøres, men det vil ske her på siden, ligeså snart det er muligt. Den nye køkkenleder tiltræder 1. september, men vil stå for "køkkendelen" i forbindelse med de fleste af de arrangementer, der skal foregå i august. Hvornår åbner PLEXUS? Mange har spurgt om, hvornår centret åbner...hvornår der er varer i butikken... hvornår man kan sætte sig i cafeteriet og drikke en kop kaffe... hvornår man gå op i PLEXUS og se TV-avisen... hvornår... Svaret var oprindeligt 1. august. Den tidsplan holder desværre ikke.... men målet er stadig, at det skal ske primo august. Alt vil ikke være 100 pct køreklar fra dag 1, men centerleder Bjarne Ellgaard udarbejder nu en liste, hvoraf det fremgår, hvornår de forskellige del-elementer i PLEXUS kan og skal være klar til ibrugtagning. Datoerne vil blive meldt ud her på siden, ligeså snart vi kender dem. Hold op, hvor er det flot Folk, der ikke har været i Idom Råsted Hallen for nylig, vil glippe med øjnene, når de ser, hvad et par ugers frivilligt arbejde har gjort ved den gamle hal. Vægge og endegavl er shinet op med maling i lyse farver og efter en omgang solid rengøring i næste uge vil gulvet (forhåbentlig) også fremstå som nyt, så vi alt i alt får en hal, der matcher de nye PLEXUS-rammer Tak til de mange frivillige.

Mødet 10 juli

Tophåndbold i PLEXUS Det ligger nu fast, at det første store arrangement i PLEXUS Idom-Råsted bliver en opvisningskamp mellem ligahåndbold-rivalerne Team Tvis Holstebro og (formentlig) Skjern GF tirsdag 22. august. Detaljerne om arrangementes afvikling ligger ikke endelig fast, men der arbejdes på at stable et arrangement på benene med plads til 250 tilskuere, som indledes med spisning og et indlæg om håndboldforretningen Team Tvis Holstebro. Hvordan billetterne til arrangementet udbydes er ikke endelig besluttet... men hold øjne og ører åbne. Der bliver rift om dem, og vi håber, at rigtig mange fra lokalområdet vil benytte muligheden for at se og høre om tophåndbold i det nye center. PLEXUS Fittness Den nye fitness-afdeling under Idom Råsted Idrætsforening starter 1. september. Den nye forening og PLEXUS er blevet enige om en lejeaftale, der både giver foreningens medlemmer fine muligheder for at benytte faciliteterne på (næsten) alle tider af døgnet, og centret mulighed for i et vist omfang at disponere over fittness-faciliteterne i forbindelse med "særlige" konferencer, fester m.v. Både forening og center er enige om, at lejetaftalen skal administreres med maksimal fleksibilitet. I øvrigt budgetterer foreningen med 110 medlemmer .... så det er med at komme ud af starthullerne. Medlemmer kan melde sig allerede nu. Indvielsesfesten bliver en myretue Planlægningen af den store indvielsesfest i PLEXUS skrider planmæssigt frem. Et af de meget spektakulære tiltag er "myretuen". Med Lene Hernvig som koordinator er det planen, at alle borgere i Idom-Råsted skal komme gående, cyklende fra alle Verdens hjørner og mødes ved PLEXUS til morgenkaffe kl 10. Arrangementet skal illustrere grundideen med centret, og det navnet PLEXUS betyder: Stedet, hvor alle tråde samles... Indvielsefesten afvikles med et hav af arrangementer i tidsrummet kl 10-16. Højdepunktet er når, forsvarsminister Søren Gade klipper snoren kl 14. Om aftenen er der folkefest i centret med god mad, god musik, god underholdning. Husk nu at reservere dagen: Vi skulle gerne blive mindst 300 til aftenfesten. Køkkenlederen (næsten) på plads I løbet af den kommende uge forventes aftalen med den kommende køkkenleder at falde endelig på plads. Følg med her på hjemmesiden, og se hvem det bliver. Wauv for en lyd De nye højttalere fra Moto - leverandør til bl.a. Operahuset i København - er nu sat op i PLEXUS. Og vi kan allerede nu sige: Wauv - for en lyd. Også på det område bliver PLEXUS unik. Så er PLEXUS afleveret. Så har der været afleveringsforretning i PLEXUS. 14 dage senere end oprindelig fastlagt, men med en helt masse af de mangler, der var for 14 dage siden ,udbedret. Afleveringen betyder ikke, at alt er færdigt... men det betyder, at det nu mest handler om småtingsafdelingen. I øvrigt går frivillige fra Idom-Råsted i næste uge i gang med at shine den gamle hal op, så den kommer til at matche de øvrige lokaliteter. PLEXUS skal kunne ses Borgerforeningen har foreslået styregruppen, at en del af læbæltet ud mod Idomlundvej fjernes, så der bliver et bedre indkig til centret. Styregruppen er positiv overfor ideen, og borgerforeningen går nu videre med forslaget til den formelle ejer af læhegnet: Holstebro Kommune.

Mødet 3. juli

Ansættelse af en køkkenleder I den kommende uge forventes ansættelsen af en køkkenleder i PLEXUS at falde endeligt på plads. Køkkenlederen vil få ansvaret for såvel køkken - som butiksdrift. I første omgang vil den pågældende være eneste fast-ansatte køkkenmedarbejder, men på sigt er målet, at "køkkenforetningen" i PLEXUS skal udvikles, så der bliver økonomisk basis for at ansætte yderligere personale. Her og nu er der brug for køkken-personale til afvikling af de mange festarrangementer, som allerede nu er booked i centret. På sigt bliver der forhåbentlig et stadigt stigende behov for køkkenpersonale til betjening af dagkunder. Udsættelse af afleveringen Den planlagte aflevering af PLEXUS mandag 30 juni er - som mange sikkert ved - udsat til fredag 11. juli. Gennemgangen af byggeriet 30. juni viste ret hurtigt, at det var hensigtmæssigt at udskyde afleveringen i 14 dage. I den seneste uge har der da også været fuld tryk på arbejdet, så centret allerede nu ser væsentligt mere færdig ud - ikke mindst udenomsarealerne har fået en karakter, så indtrykket af centret fra Idomlundvej er ligeså indbydende - som når man kommer inden for dørene. Gennemgangen af byggeriet 30. juni understregede, at byggeriet er godt og gedigent håndværk .... men som altid i så store byggerier er der detaljer, der er en "ommer". Også de ting vil blive ændret i løbet af den nærmeste tid. Håndboldbrag i centret Det første store arrangement i PLEXUS bliver en håndboldkamp 22. august kl 19 mellem Team Tvis Holstebro og Skjern GF. Kampen er en fin mulighed for at præsentere centret udadtil og vise, hvilke muligheder der er i PLEXUS. Afviklingen af arrangementet skal detailplanlægges i de nærmeste uger, og et er sikkert: Også her vil der blive brug for frivillige hænder. Husk indvielsen Også detailplanlægningen af den store indvielsesfest af PLEXUS lørdag 6. september er godt i gang. Vi kan allerede nu afsløre, at centret får ministerbesøg: Snoren klippes således af forsvarsminister Søren Gade. Frivillige hænder Lysten til at bidrage til færdiggørelsen af PLEXUS har været helt overvældende. I flæng kan nævnes: En meget stor gruppe forældre brugte en lørdag til nedbrydning af den gamle hal-kantine, så lokalerne kan ny-indrettes og gøres til en del af Solkær - inden for den økonomiske ramme, der var sat af til det. En meget stor gruppe borgere brugte en lørdag til at gøre PLEXUS rent, forud for den planlagte aflevering af centret 30. juni. Og endelig har en meget stor gruppe borgere givet tilsagn om, at bruge uge 29 til at shine den gamle hal op indvendigt, så de gamle rammer matcher de nye - uden at det koster en bondegård. Godt nok har byggeriet af PLEXUS kostet en snes millioner.... men ingen skal være i tvivl om, at budgettet er stramt. Hver eneste 1000 kr. seddel, der kan spares, betyder noget for centrets fremtidige drifts-situation.. Fitness i centret Fitness er som bekendt en af de spændende nye muligheder i centret. I løbet af de nærmeste uger bliver der sat maskiner ind i centret og to weekender i august afvikles der et instruktør-kursus i centret, så den nye fitness-afdeling under Idom Råsted Idrætsforening allerede fra start har et veluddannet korps af instruktører til at hjælpe nye brugere godt i gang. Ud over at betjene medlemmerne af den lokale fitness-afdeling, forventes fitness-centret i et vist omfang også at kunne udlejes til kunder i PLEXUS i forbindelse med konferencer og fester. Hvordan lejeaftalen mellem PLEXUS og fitness-afdelingen skal skrues sammen er ikke endelig aftalt, men det forventes at ske i løbet af de nærmeste uger.

Mødet 29. maj

Centerchefen tiltræder Som omtalt andetsteds på hjemmesiden tiltræder Bjarne Ellegaard Pedersen, som centerleder i PLEXUS på mandag, 2. juni. Fra dag 1. er der mange opgaver at tage fat på, og det vil være nødvendigt med en vis prioritering. De to største opgaver her og nu er at få konkretiseret driften af køkken og kultursale, så alle de mange borgere, der (heldigvis) allerede har henvendt sig for at leje stedet, kan få præcise svar. Derudover vil en af centerchefens store opgaver også være at skabe de kontakter til foreninger, erhvervsliv og institutioner, der fremadrettet skal være de brugere og sponsorer, som sikrer en bæredygtig drift af stedet. Kunsten stiger Mødet startede med en rundtur i centret, hvor udsmykningsgruppen havde inviteret Holstebro-kunstneren, Michael Ruby til at præsentere forskellige forslag til billedudsmykning af stedet. Det endelige valg af billeder er naturligvis også et spørgsmål om økonomi, men vi kan dog godt fastslå, at mulighederne for – at PLEXUS også udsmykningsmæssigt bliver noget helt særligt – er til stede. Nye vedtægter Når Idom-Råsted Hallen også formelt bliver til PLEXUS Idom-Råsted skal der udarbejdes nye vedtægter. Det er et stort og kompliceret arbejde, som repræsentanter fra foreningslivet har været inddraget i. På mødet blev ”første-udgaven” af vedtægterne drøftet og kommenteret, men først på næste møde vil det endelige forslag til vedtægter blive udarbejdet. I forhold til i dag er den store ændring, at der lægges op til, at PLEXUS får et forretningsudvalg, bestående af fem personer. Forretningsudvalget er i princippet selvsupplerende, men udvalget skal godkendes og kan afsættes af et repræsentantskab på 24 medlemmer, som repræsenterer foreninger og institutioner i Idom-Råsted, som er aktive brugere af stedet. For at sikre det brede ejerskab til PLEXUS i lokalområdet skal repræsentantskabet være med til at fastlægge principper for udvikling og drift af stedet. En gigantfest Der er lagt op til at indvielsesfesten i PLEXUS lørdag 6. juni vil blive en gigantisk borgerfest for alle i Idom og Råsted. Hver vej til få udnævnt en ”ambassadør”, som skal sørge for, at så mange som overhovedet muligt kommer med. Programmet for indvielsesfesten er ikke endelig fastlagt, men der bliver aktiviteter og underholdning af enhver art. Vi kan godt glæde os! Klar til fitness I løbet af juli vil der komme maskiner i det nye fitness-lokale i PLEXUS, og allerede nu begynder den nye fitness-afdeling under Idom-Råsted Idrætsforening at tegne medlemskaber. I weekenden 16.-17. august og weekenden 30.-31. august kommer to DGI-instruktører og afvikler et 40 timers kursus for de kommende fitness-instruktører i Plexus. På nuværende tidspunkt er 12 tilmeldt kurset - heraf 10 lokale. For at kurset kan gennemføres kræves minimum 16 deltagere…. men det når vi jo nok.

Mødet 22 maj

En måned tilbage Vi kan alle sammen se, at byggeriet af PLEXUS skrider frem med hastige skridt…. hvor hastige ved vi nu. Håndværkerne afleverer som planlagt byggeriet 30/6 2008! Det betyder, at der nu også skal til at ske en helt masse på de udendørs arealer. Der skal graves og flyttes jord, lægges sten og asfalteres. Det udendørs arbejde vil foregå i ugerne 22, 23, 24 og 25. Det betyder, at vi alle sammen skal vise endnu mere hensyn, når vi parkerer og skal ”frem til” omklædningsrum, Solkær og boldbaner. Arealerne foran og omkring PLEXUS er i de kommende uger en arbejdsplads – ikke en legeplads. Henvendelse fra Solkær Arealet vest for hallen skal fremover være P-plads for personalet i Solkær og legeplads for børnene i børnehaven. Styregruppen har fået en henvendelse fra bestyrelsen i Solkær, der ønsker, at hegnet, der omkranser børnehaven flyttes så langt som muligt mod nordvest på den gamle parkeringsplads, og at der anlægges et blomsterbed foran det nye vinduesparti i hallens sydvestlige hjørne. Styregruppen er enig i Solkærs betragtninger. Placeringen af hegnet afhænger derfor af, hvor mange P-pladser, der er behov for. Skateboard-rampe Styregruppen har fået et tilbud om en gratis skater-bane. Rampen trænger til lidt renovering og istandsættelse, men der er enighed om, at det er et godt tilbud, som vi skal takke ja til. Vi søger derfor personer, som vil være med til at sætte rampen i stand, så vi også kan tilbyde skater-aktiviteter på den nye ”aktive” P-plads foran PLEXUS. Brug for frivillige hænder Når det nye PLEXUS står færdig vil der være dele af den gamle hal, som stadig trænger til en kærlig hånd…. men penge er der ikke flere af. Styregruppen er derfor i gang med at lave en prioriteringsliste over det, vi gerne vil have udført med frivillig arbejdskraft. Vi håber på opbakning og hjælp fra hele lokalsamfundet – som vi plejer. En af de ting, der helt sikkert vil blive rig lejlighed til at hjælpe med er: At male! Husk det er 6. september Borgerforeningerne er i øjeblikket i gang med at forberede den store indvielsesfest af PLEXUS lørdag 6. september. Vi håber alle har reserveret dagen. Ellers gør det nu. Dagen bliver en fest for alle i idom og Råsted – med aktiviteter hele dagen, og en gigantisk folkefest i PLEXUS om aftenen – med masser af kulturelle og folkelige indslag. Indvielsen af PLEXUS skal cementere, at vort nye samlingssted er det, som PLEXUS betyder: Stedet hvor alle tråde mødes! Nye vedtægter En af de næste store opgaver er at få udarbejdet nye vedtægter for PLEXUS. Et oplæg ligger klart, og det skal nu gennemarbejdes yderligere, inden det sendes ud til kommentering i foreningslivet i Idom og Råsted. Den nye centerleder præsenteres Ansættelsen af en centerleder er nu så tæt på, at offentliggørelsen ligger lige om hjørnet. Følg med her på hjemmesiden, hvor Plexus’ første centerleder vil blive præsenteret.

Mødet 8. maj

Centerleder på trapperne Inden for en uges tid vil der formentlig kunne sættes navn på, hvem der bliver den første centerleder i PLEXUS Idom-Råsted. I den fase byggeriet er i nu, er en centerleders tilstedeværelse stærkt påkrævet. Mange frivillige har gennem måneder ydet en meget arbejdskrævende indsats … mange trænger til at blive aflastet. I stillingsannoncen var der lagt op til, at en kommende centerleder skal markedsføre, sælge og udvikle centret, sådan at PLEXUS lever op til at være stedet, hvor tingene sker, og alle tråde samles. Vi tror, vi får en centerleder, der kan genere aktivitet og indtægter til PLEXUS… men det betyder naturligvis også, at der skal ansættes personale, der kan varetage nogle af de daglige, praktiske opgaver. Fester i PLEXUS Allerede nu er der bestillinger på kultursalen til fester… men vi må desværre erkende, at de mennesker, der har efterspurgt salen ikke har fået et fyldestgørende svar, når de har spurgt til retningslinjerne for leje af salen. Udgangspunktet er, at man IKKE kan medbringe egen kok/kogekone, vin m.m. På den anden side er det også oplagt, at det i indkøringsfasen kan være nødvendigt med en vis fleksibilitet, så ingen fravælger PLEXUS, fordi vi ikke kan give klare svar. Når en ny centerleder er ansat, vil en af dennes første opgaver være at få tilknyttet en eller flere kokke til PLEXUS. I det næste nummer af Horesta – restaurationsbranchens fagblad .- annonceres efter interesserede kokke, køkkenassistenter m.m Sponsorkroner En sponsorgruppe har i nogen tid arbejdet med at skrue en koncept sammen, som skal sikre, at Idom-Råsted-området får sin del af erhvervslivets markedsføringskroner. Sponsorudvalget har tidligere fremlagt et gennemarbejdet oplæg, hvor sponsortegningen blev overdraget til et professionelt firma – med udsigt til at idrætten og PLEXUS ville få endnu flere sponsorkroner end de godt 300.000 k.r om året, som primært fodboldafdelingen får i øjeblikket. Det er ingen hemmelighed, at dette punkt, gav anledning til meget debat i styregruppen, og at holdningerne til dette punkt var meget delte. Sponsorgruppens indstilling er den ”sikre” model, hvor der uden ret meget lokalt arbejde, kommer en rigtig pæn sum penge til området… men firmaet sliber naturligvis ikke uden vand og skal have en pæn procentdel af det beløb, der tegnes sponsorater for. Beslutningen om IKKE at vælge denne løsning skal ses i lyset af, at den kommende centerleder forventes at kunne løfte dette arbejde, og at det i ”hans regi” vil være lettere at koble sponsoreringen sammen med salg/brug af centret. Der skal dog IKKE herske tvivl om, at idrætsforeningen også fremover skal have en pæn bid af sponsorkagen.. Omklædningsrummene tages i brug Efter den oprindelige plan skulle udendørssporten allerede have taget de nye omklædningsrum i PLEXUS i brug. Tidspunktet blev dog udsat, men i næste uge er det ganske vist. Håndværkerne går i gang med renoveringen af de gamle omklædningsrum, og de nye tages derfor i brug. Og fodboldfolket kan godt glæde sig: De nye omklædningsrum er altså lækre. Sørg nu for at behandle dem, så de bliver ved med at være det! Solkærs ombygning Umiddelbart efter pinse går udvidelsen af Solkær ind i hallens gamle kanitine-område i gang. Oprindelig var der sat 1 mio kr. incl. moms af til byggeriet, men det beløb har desværre vist sig ikke at slå til. Det betyder, at nedbrydningen af de gamle lokaler og oprydning og maling af de nye skal ske ved hjælp af frivilligt arbejdskraft. Derudover er der gennemført en mindre besparelse på byggeprojektet, og Solkær har fundet et imponerende stort beløb i sit eget budget, som kan skydes ind i byggeriet. Så alt i alt må man sige, at vi endnu engang kommer i mål ved at trække på samme hammel.

Skiltene ved hovedvejen

De to skilte om centerbyggeriet ved hovedvejen er nu fjernet efter, at Vejdirektoratet har gjort os opmærksom på, at de er ulovligt opsat. Vi er selvfølgelig lovlydige borgere, og gør som vi får besked på. Men derfor kan vi da godt glæde os over, at tidspunktet for nedtagningen falder nogenlunde sammen med, at centret er ved at være færdig.

Mødet 1. maj

En af milepælene i realiseringen af PLEXUS Idom-Råsted er ansættelse af stedets første leder. Dette arbejde går nu ind i en afgørende fase. Stillingsopslaget har affødt syv ansøgninger. Forhåbentlig resulterer det i, at der kan sættes navn på stillingen i løbet af de næste 14 dage! Omklædningsrum i brug I uge 20 går håndværkerne i gang med at renovere de gamle omklædningsrum og bryde væggene ned mellem hallen og det nye center. Det betyder, at både hal og omklædningsrum er lukket fra dette tidspunkt. Men omklædningsrum kan vore mange fodboldspillere naturligvis ikke undvære… så ved samme lejlighed ”tyvstarter” vi indvielsen af PLEXUS med ibrugtagning af de nye omklædningsrum. Samtidig vil et nyt ordensreglement træde i kraft. Det er vigtigt, at alle brugere føler et medansvar for, at PLEXUS også fremover ser ordentlig og indbydende ud. Lyd som i Operaen Efter mange overvejelser er der nu taget beslutning, om lyd og billeddelen i de nye kultursale. Det er et af de steder, hvor der (næsten) ikke er sparet! Lyd (højttalere og forstærker) leveres af firmaet Moto Audio Sales ApS, der udover PLEXUS bl.a. også har leveret til Operahuset i København, DR byens studier og koncert sale, Cirkusbygningen og Musikteatret i Holstebro….. Vi har været så privilegerede at kunne trække på Musikteatrets lydtekniker, Jørgen Lindhold som rådgiver. Ud over lyd i kultursalene kommer der også nye højttalere op i hallen fra samme firma. Billeddelen leveres af Calamus Danmark A/S fra Aulum – et andet velrenoveret firma, som er kendt for kvalitetsløsninger. Valget af leverandører understreger, at vi satser på, at PLEXUS også skal være et attraktivt sted for firmaer og det offentlige at lægge møder og konferencer. Mange ideer I forbindelse med realiseringen af PLEXUS er der nedsat en stribe arbejdsgrupper. På det seneste møde redegjorde, Lene Hernvig for de drøftelser, der har været i den gruppe, der arbejder med markedsføring af Plexus og Idom-Råsted. Gruppens arbejde skal fremadrettet ske i tæt samarbejde med en kommende centerleder. Men det kan godt her afsløres, at ide-rigdommen i lokalområdet er enorm: Kan bare en lille del af ideerne realiseres, så bliver det spændende og sjovt at bo i Idom-Råsted! Har du også en god ide, så kontakt gruppen!

Mødet 17. april

Størstedelen af inventaret til PLEXUS er nu bestilt! Den sidste af de store entrepriser, som fremdeles mangler, er lyddelen i kultursalene. Tre firmaer har afgivet tilbud og er blevet indbudt til at vise, hvad de kan ved en højttaler demonstration, lørdag 19. april i det nye center. Styregruppen er enig om, at en god lyd i de nye sale har høj prioritet, og vi har været så heldige, at Holstebro Musikteaters, Lydtekniker, Jørgen Lindholm har bistået os med råd og vejledning. Efter højttaler demonstrationen lørdag skal pris og kvalitet vejes om mod hinanden, inden det endelige valg. Uanset hvilken løsning, der ender med, bliver der investeret væsentlig mere i lyd end de fleste sammenlignelige steder. Vi tør derfor godt love, at alle kan glæde sig til kultursale med god lyd – til både konferencer og musik.. Anden ansøgningsrunde til stillingen som centerleder er nu godt og vel udløbet. Vi kan konstatere, at ansøgerfeltet er blevet noget større. Det tilstræbes fremdeles, at alle ansættelser er på plads, når PLEXUS åbner 1. august. Idom-Råsted Hallen har indgået en aftale med Holstebro Kommune om, at det gamle kantine-område sættes i stand for 1. mio. kr. og indgår i Solkærs lejemål. Udvidelsen betyder, at Solkær får plads til flere børn, og at hallen/Plexus får en højere husleje af Solkær (kommunen). Aftalen er god for alle parter…. Desværre har det vist sig vanskeligere end antaget at få millionen til at slå til. Det første tilbud på ombygningen af kantine-område m.m var væsentligt højere end forudsat – og derfor heller ikke realisabelt. Der skal derfor ske en revurdering af projektet, så der bliver bedre harmoni imellem prisen, og de penge, der er til rådighed.

Mødet 3. april

Sideløbende med byggeriet af PLEXUS foregår der en hel masse udvalgsarbejde, der skal gøre driften af centret og foreningslivet økonomisk muligt . Sponsor-indtægter er en af de indtægtskilder, som (også) er særdeles vigtig. I øjeblikket er det især fodboldafdelingen i idrætsforeningen, der har gode sponsor-indtægter, men når PLEXUS står færdig er det ambitionen, at center og foreningsliv lægger en fælles strategi for, hvordan sponsorarbejdet koordineres – og professionaliseres yderligere. Naturligvis med det mål, at de samlede netto-indtægter til fordeling blandt foreninger og center øges. På mødet 3. april fremlagde sponsorgruppen et oplæg, hvor der blev skitseret to veje at arbejde videre med: - At sponsorarbejdet ”udliciteres” til et privatfirma, som honoreres med en procentdel af de samlede sponsor-indtægter. - At vi – som hidtil – forsøger selv at varetage opgaven. Uanset om vi vælger at gå den ene eller anden vej, er oplægget, at der på tværs af foreninger og institution etableres en paraplyorganisation, der har til opgave at koordinere sponsor-arbejdet – og fordele sponsorindtægterne til center, forening og afdelinger med udgangspunkt i deres budget. I øjeblikket er de samlede sponsorindtægter til Idom Råsted Idrætsforening ca. 325.000 kr. Det forventes, at sponsorindtægterne vil kunne fordobles, hvis sponsoraterne sælges som ”en pakkeløsning”, hvori både forening og center indgår. Der vil snarest blive taget stilling til, i hvilken retning det videre arbejde i sponsorgruppen skal gå. På mødet fremlagde inventargruppen sin endelig indstilling til valg af inventar. I forhold til det ønskede var det nødvendigt at beskære lidt hist og pist for at få budgettet til at hænge sammen. I salene bliver der nyt service og nye borde og stole til 156 personer. I de tilfælde, hvor der er behov for mere, satser vi på at kunne supplere med brugt fra de eksisterende sognegårde. Derudover købes nyt møblement til cafeområdet. Køkkenet indrettes nogenlunde som ønsket – dog bliver et planlagt fryserum i første omgang udskudt og erstattet af en 1400 liter stor skabsfryser. Butikken indrettes stort set som planlagt – også her er køb af et enkelt fryserskab udskudt – indtil behovet er kendt. Møblering af de rum (såsom kontor), der ikke skal præsentere centret, bliver fortrinsvis med brugt møblement. En af de helt store investeringer er lyd – og derfor også den eneste post, hvor der ikke definitivt er slået søm i. Det er dog et af de steder, hvor der er bred enighed om ikke at gå (for meget) på kompromis. Sammenlagt kommer der inventar i centret for en stor million – excl moms og excl de maskiner til motionsrummet, som købes af idrætsforeningen, for det rentefri lån på 250.000 kr, som DGI har givet. Omkring 1 maj forventes nogle af omklædningsrummene i det nye center at kunne tages i brug af udendørssporten. Ibrugtagningen af det nye center betyder, at vi alle sammen skal hanke op i os selv med hensyn til, hvordan vi benytter lokalerne – og går fra dem. PLEXUS Idom-Råsted skal (også) være kendt som et sted, hvor tingene ser ordentlig ud. Der vil derfor blive indkaldt til et fællesmøde, hvor formålet er at nå til fælles forståelse for de ordensregler, der nødvendigvis må være, hvis det fælles center skal være, som vi ønsker.

Mødet 19. marts

Den officielle indvielse af PLEXUS Idom-Råsted er blevet flyttet fra lørdag 30. august til lørdag 6. september. Husk at sætte et stort kryds i kalenderen. På indvielsesdagen vil der være aktiviteter i og omkring centret hele dagen – afsluttende med en gigantfest i centret. Udskydelsen sker af hensyn til musikken – Sound Design, som kun kan denne dag. Centret forventes stadig at stå færdig ca. 1. juli, men vil først fra 1. august kunne lejes til fester mv. Der er taget en princip-beslutning om, at lejere af festsalen ikke kan bruge eget køkken-personale Der vil blive indgået aftale med en eller flere ”kokke”, som lejere af festsalen kan benytte. Inden for de nærmeste uger skal der vælges inventar til PLEXUS. Det første nødvendige valg er borde og stole…. for ikke at løbe ind i prisstigninger Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed – og der vil helt sikkert være ønsker, som ikke kan opfyldes inden for den givne økonomiske ramme. Men inventargruppen har gjort et godt stykke arbejde. Vi er sikre på, at vi får meget for pengene..

Mødet 13. marts

Byggeriet af PLEXUS skrider planmæssigt frem, og mange har glædeligvis rettet henvendelse om at leje kultursalen(ene). Til dato har alle fået besked på, at det kan de selvfølgelig…men også, at vilkårene endnu er uafklarede. Det svar er naturligvis ikke holdbart… Derfor vil der på det næste møde blive diskuteret (og så vidt mulig) besluttet et sæt ”udlejningsregler” for centret , som gælder i opstartsfasen. I øjeblikket er der også godt gang i udlejningen af sognegårdene. Også her skal der skabes 100 pct. klarhed omkring, hvor længe sognegårdenes funktion opretholdes. Det er centerstyregruppens opfattelse, at sognegårdene skal være i drift frem til 1. august. På mødet blev der sat endelig navne på medlemmerne af det senest tilkomne arbejdsudvalg: Merete Østergaard, Gunhild Holm, Helle Kamp og Marianne Klit skal komme med forslag til udsmykning, farvevalg m.m. i centret. Hvis PLEXUS Idom-Råsted skal blive det, vi alle sammen ønsker, så skal der kontinuerligt være gang i en udviklings-proces. Alle spørgsmål vil ikke være afklaret fra dag 1. Der vil hele tiden være noget, der kan gøres bedre og anderledes. En del af denne udviklingsproces er hele organiseringen af centret – og foreningslivet i Idom-Råsted. Realiseringen af centret er et udtryk for, at mange foreninger og mange mennesker har haft et fælles mål og trukket på samme hammel. Spørgsmålet er nu: Hvordan får vi etableret en organisations-struktur, som dels sikrer, at Idom-Råsted som lokalsamfund stadigvæk forfølger fælles mål samtidig med, at den enkelte forening og den enkelte institution varetager egne interesser. Et af nøgleordene ved tilblivelsen af PLEXUS har været: Sammen kan vi mere. Det gælder også fremadrettet. Styregruppen vil derfor lægge op til en debat om den fremtidige opgavefordeling og organisering af foreningslivet i Idom-Råsted.

Mødet 6. marts.

Vi søger nok engang Antallet af ansøgere til stillingen som centerleder i Plexus Idom-Råsted var beskedent, da ansøgningsfristen udløb. Det er derfor besluttet at udnytte muligheden for at genindrykke annoncen i de bergske blade – uden ekstra-omkostninger. Beslutningen betyder, at bestyrelsen for Idom-Råsted Hallen afventer den nye ansøgningsfrist, inden man foretager sig yderligere. Beslutningen betyder også, at ansættelsen af en centerleder kan blive udskudt i forhold til det planlagte. På mødet blev der diskuteret markedsføring af Plexus og Idom-Råsted. Der blev uddelt ros til den nye hjemmeside. Et væsentligt element i markedsførings-strategien vil være at bruge- og udnytte mulighederne på hjemmesiden. Det gælder PLEXUS – det gælder foreningslivet – det gælder os alle sammen, så vi både binder lokalområdet sammen indadtil – og sender et dynamisk signal udadtil Charlotte Neuert og Lene Hernvig bliver tovholdere i etableringen af en egentlig markedsføringsgruppe og udarbejdelsen af et kommissorium for gruppens arbejde. Hallens kasserer, Denis Bredal Kristensen har revideret det oprindelige drifts-budget for PLEXUS. Alle ved, at det bliver en stor og spændende udfordring at få økonomien til at hænge sammen… men i forhold til det driftsbudget, der var grundlaget for projektet, er der ingen ubehagelige overraskelser – endnu. Der kalkuleres med en omsætning i PLEXUS på 4,5 mio. kr. Heldigvis kommer den gamle Idom-Råsted Hal også i 2007 ud med et overordentlig godt driftsresultat…. men det kan man høre mere om ved at møde op til hallens generalforsamling. Sommeren vil byde på mange arrangementer, hvor formålet er at samle penge ind til foreningslivet og PLEXUS – og underholde/aktivere os alle sammen. Vi kan kun opfordre alle til at reservere disse dage. Alle datoer er endnu ikke kendte. Den vigtigste er dog 6. september, når PLEXUS indvies med en kæmpe-sognefest. Derudover kan man glæde sig til et stort midsommer-arrangement på stadion og de to motionssøndage, 18. maj og 1. juni. Vi kan alle sammen se frem til en god sommer!

Mødet 28. februar

En af forudsætningerne for realiseringen af PLEXUS Idom-Råsted har været en masse menneskers engagement i en hel masse arbejdsgrupper. Nu skal der nedsættes endnu en af slagsen: Et udsmykningsudvalg. Udsmykningsudvalget skal rådgive om farvesammensætning og kunst i centret. Vi må erkende, at der ikke er en hel masse penge at gøre godt med… men vi tror på, at vi også uden fem- og sekscifrede beløb til kunstindkøb, kan give centret et kunstnerisk kvalitetsløft. Der vil blive udarbejdet et kommissorium for et kommende udsmykningsudvalg, men det ligger fast at nøgleordene for udvalget skal være: Brug de kunstneriske resurser, der er i lokalområdet! Ansøgningsfristen til stillingen som centerleder er udløbet. I skrivende stund kendes antallet af ansøgere ikke, men der vil nu blive gennemført ansættelsessamtaler, og måske vælger vi at udnytte retten til at indrykke annoncen i de bergske blade nok engang (for samme pris). På mødet blev et nyt udkast til et driftsbudget for PLEXUS diskuteret. Det er ingen hemmelighed, at mange idrætscentre i øjeblikket kører med en meget stram økonomi. Det bliver også en udfordring, som kræver alles opbakning, at få økonomien til at hænge sammen i Plexus. I forhold til mange andre centre er vi så heldige at have mange driftsgrene, der skal bidrage til totaløkonomien. I forhold til det driftsbudget, der var grundlaget for byggeriet af Plexus, er der sket en del korrektioner. Der er fx sat væsentligt mere af på løn budgettet. Men udgangspunktet for en kommende centerleder er stadigvæk: En grundløn plus en resultatafhængig bonusløn.

Mødet 23. Februar

Nu skal der (snart) bestilles inventar På mødet i centerstyregruppen lørdag 23. februar var der især fokus på det inventar, der snart skal bestilles til det nye center. En inventargruppe bestående af Jens Jørgen Pedersen, Helle Niewald, Bodil Larsen, Berit Kristensen og Klaus Holm har udarbejdet forslag til indretning af centret og er i gang med at indhente tilbud på, hvad det koster at realisere ønskerne. Opgaven bliver herefter at prioritere ønskerne, så den økonomiske ramme overholdes. Er der spørgsmål/kommentarer/gode ideer vedrørende indretning kan de rettes til en af inventargruppens medlemmer. Overordnet kan man sige, at:  Vi lægger vægt på, at det inventar, der præsenterer centret, skal signalere den høje kvalitet og standard, vi gerne vil være kendt for.  God, gedigen genbrugs-inventar – bl.a. fra de to sognegårde - kan være fornuftig ”bag facaden”. På mødet blev indretningen af køkkenet godkendt – i øvrigt med en bemærkning om, at det er både rummeligt og velindrettet. Der skal nu indhentes tilbud på inventaret. Indretningen af nærbutikken/kiosken er også på plads – så der nu kan ske en afstemning af inventaret og det ønskede varesortiment. På mødet blev der præsenteret forskellige forslag til stole i kultursale og cafeteria. Valget af møbler er ikke endelig afklaret…. men det ligger fast, at der skal købes nye borde og stole til fast opstilling i kultursale og cafeteria, mens stolene fra de to eksisterende sognegårde anvendes som supplement, når behovet er ekstraordinært stort. Hvor meget nyt, der skal købes, er ikke fastlagt. Derudover skal det besluttes, hvilke maskiner der skal købes til motionscentret. Det sker efter et møde med en DGI-konsulent 10 maj. Og endelig skal der indhentes tilbud på audio/vidio-udstyr. Når alle priser er indhentet skal det samlede beløb holdes op imod, hvad der er råd til. Det vil HELT sikkert blive nødvendigt med nogle fravalg. Men heldigvis kan vi allerede nu konstatere, at der ikke er ”vild uoverensstemmelse” imellem det, vi gerne vil – og det, der er råd til… Det skyldes ikke mindst en inventargruppe, der har været meget bevidst om at få økonomi, kvalitet og funktionalitet til at gå op i en højere enhed. Mere plads til Solkær Som en del af centerprojektet ligger det nu (næsten) fast, at der også vil ske en udvidelse af Solkær, så daginstitutionen fremover vil omfatte alle lokaler til og med de nuværende hal-toiletter. Udvidelsen betyder, at det gamle hal-cafeteria m.m. skal bygges om og indrettes til daginstitution med udgangspunkt i Solkærs egne ønsker. Der er sat et max. beløb af til renoveringen i forståelse med Holstebro kommune, så investeringen modsvares af en husleje-regulering. En frivillighedsgruppe Realiseringen af PLEXUS Idom-Råsted har involveret mange mennesker til mange forskellige opgaver. Heldigvis har der været utrolig positiv respons i lokalområdet, når der er søgt arbejdskraft til de forskellige opgaver. Nu er der snart en ny opgave, der presser på: Frivilligt arbejde! Alle er enige om, at de gamle rammer skal friskes op, så de matcher de nye. Der er derfor nedsat et udvalg, der skal koordinere det frivillige arbejde. Det udvalg består af den ”gamle” hal-bestyrelse: Verner Mortensen, John Madsen, Poul Byskov og Børge Nielsen. Alle der kan/vil give en hjælpende hånd med, når vi skal i gang med at friske de gamle lokaler op, kan henvende sig til dem. Der vil bl.a. være brug for nogle, der vil hjælpe med at male.

Mødet 14. februar

På mødet 14. februar blev der vedtaget en arbejdsproces, som skal føre frem til et sæt nye vedtægter for PLEXUS Idom-Råsted. Processen tager sigte på, at hele foreningslivet i Idom-Råsted skal have maksimal indflydelse på det lov-grundlag, som skal sikre, at PLEXUS drives økonomisk ansvarligt, samtidig med at centret bliver til fælles glæde for hele lokalområdet. Der indkaldes således til et ”storgruppe-møde” med repræsentanter for alle foreninger i lokalsamfundet. På dette møde vil ”vedtægts-gruppen” præsentere et oplæg i overskrifts-form, som storgruppen efterfølgende kan kommentere. Med udgangspunkt i mødets konklusioner bliver der udarbejdet vedtægtsforslag, som efterfølgende kommer tilbage til høring i ”storgruppen”, inden det endelig forslag lægges frem til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i hallen – formentlig omkring 1. september. Idom-Råsted idrætsforening har af DGI fået et rentefrit lån på 250.000 kr. til indretning af motionscentret i PLEXUS. Der er knyttet en række betingelser til låne-tilsagnet – heriblandt af motionscentret drives foreningsbaseret. Som det ser ud nu betyder det, at der skal etableres et fitness-underudvalg af gymnastikafdelingen i Idom-Råsted Idrætsforening, og at gymnastikafdelingen lejer lokalerne i centret på samme måde som håndboldafdelingen lejer hallen. Hvordan modellen strikkes sammen er ikke endelig afklaret, men der er enighed om, at nøgleordet er ”fleksibilitet”. Det er i alles interesse at alle muligheder i motionscentret udnyttes optimalt! Idom-Råsted IF har p.t. fire medlemmer, som er i gang med at uddanne sig til fitness-instruktører. Gymnastikafdelingens formand, Helle Toft er ”på jagt” efter personer, der vil gå med i opstarten af motionscentret. Er du en af dem, så kontakt hende! De nye festlokaler Allerede nu er der heldigvis stor interesse for at leje de nye festlokaler i PLEXUS. Ole Bøndergaard tager sig ind til videre af bestillingerne. Der er dog stadig en del uafklarede spørgsmål i forbindelse med betingelserne for lejemålet. Så situationen er lige nu: Lokalerne kan bestilles til fest og konferencer, men der kan ikke gives definitive svar på alle spørgsmål endnu. Det er dog indstillingen, at uafklarede spørgsmål helst ikke skal blokere for udleje af centret På et styregruppemøde i nærmeste fremtid vil der blive fastlagt (foreløbige) principper og priser for leje af kulturdelen i centret.
Kalender
30.3.19
Hovedrengøring m.m. i PLEXUS lørdag den 30. marts

Så nærmer sig tiden hvor vi gerne vil have gjort hovedrengøring, samt...
6.4.19
LANDSBYMØDET 180° version 2.0

Lørdag d. 6 april 2019 i Idom Kirkeby kl. 11.00 - 21.00

Læs her
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617