Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Forretningsplan


Forretningsplan for PLEXUS Idom-Råsted.

Forretningsudvalget + centerleder Sven Erik Ramsgaard og kok Rehne Bank afholdt sidst i juni en ”strategiaften”. Ud fra et internt oplæg søgte vi at opstille mål og visioner for driften af PLEXUS. Samtidig havde vi en diskussion af hvilke aktiviteter vi anser som naturlige kerneområder i PLEXUS. Samlet leder det frem til en egentlig forretningsplan for driften af PLEXUS. (rammerne eller skabelonen for driften). I alle valg ligger der samtidig fravalg. Vi – Forretningsudvalget – er derfor udmærket klar over, at der i lokalsamfundet ikke vil være fuldstændig konsensus omkring valg af – og prioritering af de forskellige områder. Sådan vil det altid være. Vi står inde for de valg der er truffet. Det betyder dog ikke – som vi også tidligere har nævnt – at driften af Plexus er fuldstændig centraliseret og at impulser udefra kun bliver betragtet som et irritationsmoment. En skabelon for driften er nødvendig selvhjælp til ledelsen for at undgå alt for megen zig-zag. Driften af PLEXUS er, som driften af enhver anden virksomhed, en dynamisk proces. Derfor vil centerleder og forretningsudvalg også fremover være glade for enhver kommentar, ethvert forslag til forbedringer og såmænd også for enhver begrundet kritik, der kommer frem enten her på hjemmesiden, i postkassen i Plexus, på mail eller direkte mund til øre. Nedenstående følger Forretningsplanen som den ser ud nu midt i august 2009. Der er ingen specifikke tal med i denne version, idet diskussionen stadig løber i forretningsudvalget. I løbet efteråret vil vi sætte tal på vores interne version, således at vi kan følge op på om strategien holder. Yderligere vil der også blive iværksat initiativer til udarbejdelsen af de enkelte koncepter under ”det eksterne ben”. Her bør det nævnes at ”sponsor-koncepter” vel er 95 % færdigt og vi forventer at påbegynde tegning af sponsorater primo september. PLEXUS – Vision & Målsætning for perioden 2009 – 2011 1) Plexus skal være katalysatoren for udbredelse af kendskabet til Idom-Råsted området. 2) Andelen af aktive brugere af Plexus skal om 3 år være endnu højere end i dag. -Udgangspunkt er en måling der foretages i efteråret 2009. 3) I 2011 skal Plexus generere et betragteligt økonomisk frirum. Dette skal anvendes til udbygning af PLEXUS, samt til støtte for det lokale foreningsliv. 4) Plexus skal kunne tilbyde fritidsarbejde til unge i lokalområdet. 5) Et vigtigt element i Plexus er inddragelse og involvering af frivillige fra lokalområdet. STRATEGI for Plexus for perioden 2009 – 2011 ●Hvad skal vi beskæftige os med (tilvalg)? -vi vil i videst muligt omfang afholde aktiviteter og arrangementer, hvor synergien og det enestående koncept omkring Plexus træder frem, og hvor vi skaber værdi for brugerne -vi vil i det vi laver være opmærksomme på, at Plexus har 2 hovedaktivitets områder: 1) det lokale ben at være det lokale kraftcenter som støtter op om livet i lokalområdet, både med rammer, ideer, arrangementer og økonomi. Her skal der også være plads til andre hensyn end økonomi. 2) det eksterne ben at ”sælge” Plexus og Idom Råsted uden for lokalområdet, dvs. at skabe og gennemføre indtægtsgivende koncepter og aktiviteter, hvor Plexus (og dermed lokalområdet) tilføres økonomiske midler udefra. ●Hvad skal vi ikke beskæftige os med (fravalg)? -vi vil ikke være kendte for at være endnu et idrætscenter, eller et traditionelt forsamlingshus. -vi vil ikke levere mad ud af huset til eksterne skoler, institutioner, virksomheder mm. -vi vil ikke lave traditionelle halballer og kræmmermarkeder -vi vil ikke lave rock festival -køkken og festlokaler udlejes ikke til arrangementer som ikke gør brug af centrets faste personale -vi vil ikke lægge lokaler til arrangementer som skønnes at kræve professionelle dørmænd.

OVERORDNET beskrivelse af aktivitetsformer

●det lokale ben -vi skal varetage de lokale behov for et samlingssted -kulturelle aktiviteter og -sport & motion -øvrigt foreningsliv & erhvervsliv -spontant samvær -fester og arrangementer -butik -fremadrettet arbejde med helse og wellness -vi skal kunne støtte lokale initiativer ved at stille ressourcer til rådighed – også økonomiske. ●Det eksterne ben -Sponsorkoncept skal samle alle efterspørgere efter sponsormidler, med behørig hensyntagen til behov og historik. Det unikke i Plexus skal være parameteren som sælger konceptet →sponsorkoncept udarbejdes -Erhvervskoncept skal udbyde traditionelle og anderledes arrangementer til erhvervslivet, organisationer, personaleforeninger mm. f.eks. dagmøder med ud-af-huset aktiviteter, firmafester mm. →erhvervskoncept udarbejdes -Festkoncept skal udbyde traditionelle og anderledes fester, lige fra 30 til 200 deltagere. Her kan være tale om bryllupper, sølvbryllupper, firmafester mm. Via samarbejdspartnere (f.eks. Odin teatret) kan vi tage vare på hele afviklingen. →festkoncept udarbejdes -Kulturkoncept skal udbyde en palet af forskellige kulturelle aktiviteter. Der bør på nogle områder være tale om tilbagevendende aktiviteter, som skaber gode traditioner hos brugerne (kunderne) -foredrag -koncerter -udstillinger -Idom Råsted direkte -mm →kulturkoncept udarbejdes -Mad-ud-af-huset koncept. Et køkken udover det sædvanlige. Til fester, arrangementer, receptioner mm Min. 15 kuverter →koncept udarbejdes
Kalender
1.3.19
Fest for frivillige
Frivillige i Plexus er alle der på den ene eller anden måde har hjulpet...
15.3.19
Plexus Musikklub
The Raggedy Anns

Sidste år havde vi fornøjelsen af The Raggedy Anns...
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617