Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Idom-Råsted Repræsentantskabet


Formand for repræsentantskabet er:

Anders Poulsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 66 7500 Holstebro Telefon: 96 13 00 48 E-mail: app2@ringamt.dk

Næstformand for repræsentantskabet er:

Poul H. Pettersson (Ungdomsklubben) Estrupvej 14 7500 Holstebro Telefon: 23 72 29 12 E-mail: poup@arlafoods.com

Repræsentantskabet som er øverste myndighed i PLEXUS Idom-Råsted, består i 2010/11 af følgende delegerede:

Idræt: (6 delegerede)

Anders Poulsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 66, Idom Telefon: 96 13 00 48 Mobil: 60 95 06 46 E-mail: anders.poulsen@idom-raasted.dk John Thomsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Fodbold) Ringkøbingvej 45, Råsted Telefon: 97 48 53 88 Helle Kalkrup (Idom-Råsted Idrætsforening, Håndbold) Idom Kirkevej 3, Idom Telefon: 97 40 56 65 Mobil: 23 68 91 57 E-mail: hok@hflc.dk Helle Toft (Idom-Råsted Idrætsforening, Gymnastik) Estrupvej 36, Idom Telefon: 97 48 50 40 Mobil: 29 93 05 40 E-mail: helle-towt@hotmail.com Jette Nielsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Fitness) Kofeltvej 109, Idom Telefon: 97 49 52 50 E-mail: bni@post5.tele.dk Hans Peter Holmgaard (Idom-Råsted Idrætsforening, Volleyball/Badminton) Estrupvej 34, Idom Telefon: 97 48 52 29

Borgere: (6 delegerede)

Bjarne Hjalager (Idom-Råsted Borgerforening) Burvej 1, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 50 51 E-mail: bjhj@rsforsyning.dk Preben Skov Jespersen (Idom-Råsted Borgerforening) Kofeltvej 10, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 58 98 E-mail: preben@e58.dk Susanne Bang Nielsen (Idom-Råsted Borgerforening) Burvej 8, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 51 48 E-mail: susanne.bang@nielsen.mail.dk Tina Hilborg (Idom-Råsted Borgerforening) Lillåvej 87, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 48 48 14 52 E-mail: hilborg@post.tele.dk Birgit Stjernholm Andersen (Idom-Råsted Borgerforening) Blæsbjergvej 5, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 97 48 55 05 E-mail: jbs.andersen@dlgtele.dk Anja Bysted Schmidt (Idom-Råsted Borgerforening) Ringkøbingvej 45, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 97 48 53 88 E-mail: anja@jotar.dk

Institutioner: (6 delegerede)

Flemming Lind (Børnehuset Solkær) Kofeltvej 25, Idom Telefon: 97 16 11 00 E-mail:muffoglind@gmail.com Anne-Mette Frøjk (Børnehuset Solkær) Sønderbækvej 5, Idom Telefon: 97485274 E-mail: AMF@vestjyskbank.dk Torben Langer (Børnehuset Solkær) Ringkøbingvej 2b, Idom Telefon: 97406126 E-mail: ktlanger@dlgmail.dk Ditte Dyrmose (Børnehuset Solkær) Estrupvej 12, Idom mobil: 30943137 E-mail:ditte@idomel.dk Lars Allerslev (Idom Råsted Skole) Burvej 13, Idom Telefon.: 97 48 50 48 mobil: 61 63 16 56 lars.allerslev@mail.dk Claus Borg Idom Råsted Skole) Idomlundvej 11 Telefon: 97 40 32 05 E-mail: claus.borg@lemvig.dk

Kultur: (6 delegerede)

Charlotte Rønhoff (Pastoratråd) IdomKirkevej 55 Telefon: 97 48 50 24 E-mail: CRP@km.dk Annalise Kjeldal (Pensionistforening) Estrupvej 24 Idom 7500 Holstebro, Telefon: 97 48 51 80 E-mail: vakidom@pc.dk Poul Pettersson (Ungdomsklub) Estrupvej Telefon: 97 48 53 65 E-mail: poup@arlafoods.com Karsten Lund (Spejderne) Idom kirkevej Telefon: 75 87 01 41 E-mail: Karsten.lund4@skolekom.dk Mads Pugholm (Jagtforening) Estrupvej 50 Telefon: 97 48 52 68 E-mail: pugholm@adslhome.dk Peter Madsen (Foredragsforening) Estrupvej 64 7500 Holstebro Telefon: 97 48 52 40 E-mail: friisma@mail.dk

Suppleanter:

Ole Toft (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 36 Telefon: 97 48 50 40 Mobil: 29 93 05 40 E-mail: ole-towt@hotmail.com Elsebeth Nicolaisen (Idom-Råsted Idrætsforening, Håndbold) Estrupvej 62 Telefon: 97 48 53 95 Mobil: 51 36 84 90 E-mail: nicolaisen@net.telenor.dk Sarah Mortensgard (Idom-Råsted Idrætsforening, Gymnastik) Idomlundvej 30 Telefon: 97 48 52 55 E-mail: Skam@os.dk Arne Steffensen (Idom-Råsted Idrætsforening, Volleyball/Badminton) Hestbjergvej 22 Telefon: 97 48 52 07 E-mail: hestbjerg@mail.tele.dk Maria Madsen (Børnehuset Solkær) Idomlundvej 66 Telefon: 97 48 55 06 E-mail: mariasandmadsen@live.dk Jette Olesen (Børnehuset Solkær) Estrupvej 5 Telefon: 97 48 55 55 E-mail: jeo@hflc.dk Vita Esager (Pensionistforening) Estrupvej 52 Idom 7500 Holstebro. Telefon: 97 48 53 74. Benny Kristensen (Spejderne) Idom lundvej Telefon: 97 48 52 63 E-mail: Ketty.hogild@hotmail.com Henny Olesen (Foredragsforening) Estrupvej 42 A Telefon: 97 48 50 31 E-mail: hsolesen@hotmail.com
Kalender
30.3.19
Hovedrengøring m.m. i PLEXUS lørdag den 30. marts

Så nærmer sig tiden hvor vi gerne vil have gjort hovedrengøring, samt...
6.4.19
LANDSBYMØDET 180° version 2.0

Lørdag d. 6 april 2019 i Idom Kirkeby kl. 11.00 - 21.00

Læs her
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617