Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Idom-Råsted Repræsentantskabet


Formand for repræsentantskabet er:

Anders Poulsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 66 7500 Holstebro Telefon: 96 13 00 48 E-mail: app2@ringamt.dk

Næstformand for repræsentantskabet er:

Poul H. Pettersson (Ungdomsklubben) Estrupvej 14 7500 Holstebro Telefon: 23 72 29 12 E-mail: poup@arlafoods.com

Repræsentantskabet som er øverste myndighed i PLEXUS Idom-Råsted, består i 2010/11 af følgende delegerede:

Idræt: (6 delegerede)

Anders Poulsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 66, Idom Telefon: 96 13 00 48 Mobil: 60 95 06 46 E-mail: anders.poulsen@idom-raasted.dk John Thomsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Fodbold) Ringkøbingvej 45, Råsted Telefon: 97 48 53 88 Helle Kalkrup (Idom-Råsted Idrætsforening, Håndbold) Idom Kirkevej 3, Idom Telefon: 97 40 56 65 Mobil: 23 68 91 57 E-mail: hok@hflc.dk Helle Toft (Idom-Råsted Idrætsforening, Gymnastik) Estrupvej 36, Idom Telefon: 97 48 50 40 Mobil: 29 93 05 40 E-mail: helle-towt@hotmail.com Jette Nielsen (Idom-Råsted Idrætsforening, Fitness) Kofeltvej 109, Idom Telefon: 97 49 52 50 E-mail: bni@post5.tele.dk Hans Peter Holmgaard (Idom-Råsted Idrætsforening, Volleyball/Badminton) Estrupvej 34, Idom Telefon: 97 48 52 29

Borgere: (6 delegerede)

Bjarne Hjalager (Idom-Råsted Borgerforening) Burvej 1, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 50 51 E-mail: bjhj@rsforsyning.dk Preben Skov Jespersen (Idom-Råsted Borgerforening) Kofeltvej 10, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 58 98 E-mail: preben@e58.dk Susanne Bang Nielsen (Idom-Råsted Borgerforening) Burvej 8, Idom 7500 Holstebro Telefon: 97 48 51 48 E-mail: susanne.bang@nielsen.mail.dk Tina Hilborg (Idom-Råsted Borgerforening) Lillåvej 87, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 48 48 14 52 E-mail: hilborg@post.tele.dk Birgit Stjernholm Andersen (Idom-Råsted Borgerforening) Blæsbjergvej 5, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 97 48 55 05 E-mail: jbs.andersen@dlgtele.dk Anja Bysted Schmidt (Idom-Råsted Borgerforening) Ringkøbingvej 45, Råsted 7500 Holstebro Telefon: 97 48 53 88 E-mail: anja@jotar.dk

Institutioner: (6 delegerede)

Flemming Lind (Børnehuset Solkær) Kofeltvej 25, Idom Telefon: 97 16 11 00 E-mail:muffoglind@gmail.com Anne-Mette Frøjk (Børnehuset Solkær) Sønderbækvej 5, Idom Telefon: 97485274 E-mail: AMF@vestjyskbank.dk Torben Langer (Børnehuset Solkær) Ringkøbingvej 2b, Idom Telefon: 97406126 E-mail: ktlanger@dlgmail.dk Ditte Dyrmose (Børnehuset Solkær) Estrupvej 12, Idom mobil: 30943137 E-mail:ditte@idomel.dk Lars Allerslev (Idom Råsted Skole) Burvej 13, Idom Telefon.: 97 48 50 48 mobil: 61 63 16 56 lars.allerslev@mail.dk Claus Borg Idom Råsted Skole) Idomlundvej 11 Telefon: 97 40 32 05 E-mail: claus.borg@lemvig.dk

Kultur: (6 delegerede)

Charlotte Rønhoff (Pastoratråd) IdomKirkevej 55 Telefon: 97 48 50 24 E-mail: CRP@km.dk Annalise Kjeldal (Pensionistforening) Estrupvej 24 Idom 7500 Holstebro, Telefon: 97 48 51 80 E-mail: vakidom@pc.dk Poul Pettersson (Ungdomsklub) Estrupvej Telefon: 97 48 53 65 E-mail: poup@arlafoods.com Karsten Lund (Spejderne) Idom kirkevej Telefon: 75 87 01 41 E-mail: Karsten.lund4@skolekom.dk Mads Pugholm (Jagtforening) Estrupvej 50 Telefon: 97 48 52 68 E-mail: pugholm@adslhome.dk Peter Madsen (Foredragsforening) Estrupvej 64 7500 Holstebro Telefon: 97 48 52 40 E-mail: friisma@mail.dk

Suppleanter:

Ole Toft (Idom-Råsted Idrætsforening, Hovedbestyrelsen) Estrupvej 36 Telefon: 97 48 50 40 Mobil: 29 93 05 40 E-mail: ole-towt@hotmail.com Elsebeth Nicolaisen (Idom-Råsted Idrætsforening, Håndbold) Estrupvej 62 Telefon: 97 48 53 95 Mobil: 51 36 84 90 E-mail: nicolaisen@net.telenor.dk Sarah Mortensgard (Idom-Råsted Idrætsforening, Gymnastik) Idomlundvej 30 Telefon: 97 48 52 55 E-mail: Skam@os.dk Arne Steffensen (Idom-Råsted Idrætsforening, Volleyball/Badminton) Hestbjergvej 22 Telefon: 97 48 52 07 E-mail: hestbjerg@mail.tele.dk Maria Madsen (Børnehuset Solkær) Idomlundvej 66 Telefon: 97 48 55 06 E-mail: mariasandmadsen@live.dk Jette Olesen (Børnehuset Solkær) Estrupvej 5 Telefon: 97 48 55 55 E-mail: jeo@hflc.dk Vita Esager (Pensionistforening) Estrupvej 52 Idom 7500 Holstebro. Telefon: 97 48 53 74. Benny Kristensen (Spejderne) Idom lundvej Telefon: 97 48 52 63 E-mail: Ketty.hogild@hotmail.com Henny Olesen (Foredragsforening) Estrupvej 42 A Telefon: 97 48 50 31 E-mail: hsolesen@hotmail.com
Seneste nyt
Indkaldelse til Borgermøde omkring PLEXUS’ økonomiske situation
DEN STORE KLASSEFEST!
Kalender
29.5.18
Indkaldelse til Borgermøde omkring PLEXUS’ økonomiske situation

Som opfølgning på PLEXUS’ Årsmøde, der blev afholdt d. 17/4-18, vil Forretningsudvalget...
23.6.18
Sankt Hans aften
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617