Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Nyt fra Centerlederen


Juni 2010

Plexus er kommet godt over et hektisk forår med travlhed overalt i huset. Vi oplever glædeligvis en stigende efterspørgsel på centrets lokaler til arrangementer af enhver slags, og omsætningen i køkkenet går bare op og op. Selv om centret snart kan fejre 2 års fødselsdag, så har vi stadigvæk mange besøgende langvejs fra, som både er interesseret i at høre om centrets tilblivelse – og om centrets grundide. Noget af det, der afføder mange spørgsmål er sammenblandingen af at være en kommerciel forretning og et service-organ for lokalområdet. For mig som centerleder er det vigtigt at kunne holde fast i, at stedet er skabt af lokalområdet og for lokalområdet, men samtidig tillader økonomien ikke at glemme, at vi også skal tjene en masse penge. Der vil helt sikkert løbende være behov for at justere vægtningen mellem ”servicebenet” og det kommercielle ben. En af de ting, der er blevet lidt nedprioriteret i forhold til det vi oprindeligt planlagde (og ønskede) er butiksdelen. Virkeligheden har vist, at vi er langt fra den budgetterede omsætning, og det er min personlige opfattelse, at de kræfter, en velkørende butik kræver er ude af proportioner med det afkast, den vil kunne bidrage med til centret. I maj og juni har vi måttet sætte de månedlige fællesspisninger på stand by – ikke fordi, vi ikke gerne vil arrangere dem, men der har simpelt hen ikke været plads i kalenderen. Vi starter dog op med fællesspisninger igen i august – to tre gange om året vil fællesspisningen være en fredag, hvor vi håber alle vil blive lidt længere. Planen er i øvrigt at en af fredags-fællesspisningerne bliver med efterfølgende underholdning af rockorkestret Blå Frost – med husets kok Rehne Bank som bassist. På personalesiden sker der også ændringer. Lene Christiansen gik på barselsorlov ved udgangen af maj. Hun afløses af Rehnes kone, Kirsten, der starter efter ferien. I juni starter endvidere Poul Gahner Larsen. Han skal hjælpe med det hele.... men dog især en række vedligeholdelsesopgaver, så Plexus også fremover fremstår som et indbydende sted at komme – og være. Foråret har budt på en lang række arrangementer. Jeg har specielt lyst til at fremhæve laksedagen – med laksefiskeri i Storåen og efterfølgende fiskebuffet i Plexus med deltagelse af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og tidligere forsvarsminister Søren Gade. Det var en fantastisk aften med sang, underholdning, oplysning og ikke mindst god mad. Efterfølgende fik jeg en mail fra Uffe Ellemann Jensen, hvor han priste den gode mad fra Plexus-køkkenet og i øvrigt skrev at han gerne kommer igen... Efteråret byder på en række nye spændende arrangementer. I september har vi ikke færre end tre foredrag. Virksomhedskonsulent Georg Ørskov holder foredrag om arbejdsglæde i forandringsprocesser under overskriften ”Hellere dø af grin end af stress”. Skuespilleren Lone Hertz taler om det gode liv som handicappet med udgangspunkt i sin egen søn, Thomas. Og endelig får vi besøg af Christina Hembo, der har skabt firmaet Christina Ure, som både i 2008 og 2009 har fået iværksætterpriser og vækstpriser. Christina Hembo er i øvrigt barnebarn af Eva Arwin i Idom. Efteråret byder endvidere på et gensyn med Jane og Shane, som gav en forrygende koncert –i Plexus i efteråret 2009, og i samarbejde med Turistgruppen Vestjylland arrangerer vi fredag 1. oktober en fugleaften – med sang og musik, oplysende, underholdende foredrag – og ikke mindst en buffet med alverdens jagtbare fuglearter. Forårets fiskebuffet viste, at mange er til fisk. Nu håber vi så, at ligeså mange er til fugl!

Februar 2010

Den svære balance Plexus er igennem det første hele regnskabsår. Det har været et år, hvor meget er gået godt, men også et år, hvor virkeligheden engang imellem har været anderledes end, vi troede. Succeserne bygger vi videre på... fejlene prøver vi at lære af. Allerede i starten af det nye år, kan vi konstatere, at vi har konkrete bestillinger på ligeså mange store arrangementer, som vi gennemførte i hele 2009. Det allerstørste arrangement finder sted fredag 26. februar, hvor Uddannelsescenter Holstebro afvikler personalefest på stedet. Det endelige deltager-antal kendes ikke i skrivende stund, men vi regner med 400-600. Det bliver en kæmpe-opgave for Rehne Bank i køkkenet at forberede en 3 retters festmenu til så mange. Men han har mod på det.... som han har mod på alle de andre mange bestillinger, som køkkenet i øjeblikket modtager. Afviklingen af dette store arrangement fordrer hjælp fra en helt masse mennesker. Mange af sognets ældre borgere har budt ind med at hjælpe fredag formiddag/eftermiddag, hvor der skal stilles borde op, dækkes borde osv. Mange andre har budt ind med at hjælpe fredag aften, hvor der skal serveres m.m. Arbejdet er ulønnet.... til gengæld er det hensigten at en del af overskuddet fra personalefesten skal udloddes til de frivillige foreninger i Idom-Råsted, så arrangementerne i Plexus bliver til fælles bedste. Der skal ikke herske tvivl om, at Plexus’ fornemste opgave var og er: At være et aktiv for Idom-Råsted og dets borgere. Men forudsætningen for at kunne være det, er at vi også får en række eksterne arrangementer, som bidrager til økonomien. Jeg plejer at sige, at Plexus står på to ben. Det ene ben, er det lokale service-ben, hvor formålet primært er at være et godt sted for lokalområdets beboere at komme, et godt sted at afvikle sport og kultur. Økonomien i det lokale service-ben skal naturligvis være rimelig.... vi kalkulerer ikke med at tjene en masse, men kan på den anden side heller ikke holde til, at det gi’r underskud: Det lokale service-ben er fx: Daglig mad til børnehavebørnene i Solkær, mad til skolebørnene, at tilbyde områdets beboere at spise middagsmad sammen med skolebørnene for kun 25 kr., idrætsarrangementer i og uden for centret, lokale møder i salene, fællesspisning en gang om måneden, forskellige kulturelle arrangementer, åben fjernsynsstue, et sted, hvor man kan læse den lokale avis, et sted, hvor man kan købe den liter mælk, man har glemt i byen, , et sted, hvor områdets børn frit kan bruge hallen, når den i øvrigt ikke er benyttet, osv, osv Ud over det lokale ”service-ben”, har centret et ”kommercielt ben”, hvor målet er at tjene penge både til centrets eksistens og fortsatte udvikling.... og så vi kan opretholde det ”lokale serviceben”. Vi oplever glædeligvis en kraftig vækst i efterspørgslen på Plexus til fester, kurser, møder osv. Derudover oplever vi en meget stor vækst i efterspørgslen på mad ud af huset. Vi får mange positive tilkendegivelser om Plexus som et godt sted at holde fest.... og vi får meget positiv respons på den forplejning, stedet kan tilbyde.
Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det faktisk kan være sværere at holde balancen på to ben.... end det kan på et. Der vil være situationer, hvor kommercielle arrangementer, er nødt til at vægte tungere end den lokale ”service-brug” af centret, som naturligt nok (og heldigvis) bliver opfattet som en selvfølgelighed. Der vil være tidspunkter, hvor lokale møder, ikke kan holdes i det lokale, der var bestilt. Der kan undtagelsesvist være behov for at flytte planlagte lokale møder til en anden dag - eller et andet tidspunkt Der vil være tidspunkter, hvor områdets børn ikke kan være i TV-stuen og i hallen. Der vil være tidspunkter, hvor skolebørnene ikke kan spise i Plexus. Der vil være tidspunkter, hvor børnene i Solkær ikke kan være i hallen. Der vil være tidspunkter, hvor man skal være selvhjulpen, fordi der ikke er personale til stede. Ind til videre har denne balance på to ben gået nogenlunde smertefrit.... men i takt med at efterspørgslen efter Plexus’ faciliteter stiger, vil der komme flere mulige interesse-konflikter. Jeg håber, naturligvis, vi i fællesskab kan finde en tilfredsstillende løsning på alle interessekonflikter... og at Plexus også fremover vil være stedet for aktiviteter af enhver art i Idom-Råsted. Formålet med PLEXUS var at skabe et sted, hvor alt, det man kan og skal i Idom-Råsted foregår. Det var, er og bliver stedets eksistens-berettigelse. Sven Erik Ramsgaard

Plexus får en scene

Det har været et længe næret ønske.... og nu bliver det virkelighed: Plexus får en mobil scene. Købet er gjort muligt af velvillige sponsorer. Bendix Fonden har givet 15.000 kr til scenen, og borgerforeningerne i Idom og Råsted har besluttet at give et tilsvarende beløb. Pengene tages af de 150.000 kr, som Idom-Råsted fik af Region Midtjylland som årets landsby. Scenen er bestlit.... så vi forhåbentlig har den, når foredragsforeningen afvikler vinterfesten lørdag 27. februar.

November 2009

Omkring 120 husstande i Idom og Råsted har tegnet medlemskab i Plexus. Det er vi taknemlige for – og særdeles tilfredse med. Det er ikke nogen hemmelighed, at medlemskabet er et velkomment bidrag til driften i Plexus. Men det er samtidig målet, at et medlemskab i Plexus skal afføde medlemsfordele, så medlemskabet bliver til gensidig glæde. Vi er fx blev abonnent på en daglig avis – alle der har lyst til at læse den, er velkommen til at gøre det i Plexus. Langt de fleste udnyttede medlemskabet til gratis hjortemiddag i Plexus i oktober. En fællesspisning, som samlede et godt stykke over 300 til en kulinarisk oplevelse af de store.. Senere på måneden gav medlemskabet rabat til koncert med Jane og Shane. Vi havde håbet (og kalkuleret) med flere tilhørere end de ca 80, der kom, men koncert-oplevelsen sammen med den spilleglade engelsk-irske duo var så fantastisk, at vi overvejer at engagere dem igen til næste efterår. December måneds medlemstilbud er en julekage, bagt af Rehne Bank i Plexus-køkkenet! Et travlt efterår Efteråret har været travlt i Plexus. Haludlejningen er en anelse mindre end sidste efterår. Til gengæld har der været en kraftig vækst i aktiviteten i køkkenet, og der har været aktiviteter i kultursalene de fleste af ugens dage. Især er vi glad for, at så mange har fået øjnene op for Plexus som et velegnet sted at afvikle møder og kurser. I de første 14 dage af december bliver centret besøgt af over 1000 personer til kurser og foredrag. Siden september har Plexus-køkkenet leveret mad til skolebørnene tre dage om ugen, og fra nytår skal børnehaven have mad hver dag. Begge dele er der overordentlig stor tilfredshed med. Antallet af skolebørn, der melder sig til madordningen har siden starten været stabilt – eller stigende.. Vi er så privilegerede at have mange frivillige – til at hjælpe med at give børnene skolemad, til at dække bord, lægge servietter sammen, slå græs, feje, sætte bander op, stå i butik osv, osv. Da vi en fredag aften i november afviklede en gourmetaften med italienske vine og mad med ca 100 deltagere fra ”det meste af Vestjylland”, blev borddækningen varetaget på fornemste vis af tre af byens ældre – vist nok med en gennemsnitsalder omkring de 85. Byens legeplads Vi gør meget ud af, at Plexus skal være tilholdssted for byens børn og unge. Er hallen ikke lejet ud til foreningsidrætten, er børn og unge velkommen til at bruge ledigtiden… Den service har vi generelt god erfaring med. Langt de fleste gange er børnene gode til at rydde op efter sig… og når de en enkelt gang ikke er, hjælper det med en irettesættelse. Hallen er desværre en ”energi-sluger” af de helt store. Det er dyrt at have lyset tændt. Derfor er det besluttet, at man kun må tænde halvdelen af lysamaturerne, når man bruger hallen uden at betale for det. Det kan måske lyde lidt smålig…men det skal ses i relation til, at det alene i strøm koster 30-40 kr. i timen at have al lyset tændt!

Juli 2009

Plexus holder sommerlukket i det meste af juli. Det er tid at gøre status over centrets første turbulente leveår, hvor meget skulle læres og alt (naturligvis) ikke er lykkedes lige godt. Men status er trods alt, at vi er kommet helskindet igennem. Økonomisk ser det ud til, at centret løber rundt. Arrangementsmæssigt er vi inde i en positiv udvikling, og efterårsmånederne er allerede booket godt op – både til idræt, kultur og fester. Centret oplever stor lokal opbakning – både når vi beder om hjælp til praktiske opgaver og til de mange arrangementer, som finder sted. Det første leveår har rent personalemæssigt været turbulent, men også det er vi sluppet helskindet igennem. Rengøringen varetages af Susanne Pedersen, som forvalter det begrænsede antal timer, hun har til rådighed på bedste vis, så vi til enhver tid har et center, som vi kan være bekendt at vise frem. Benny Christensen er vores alt-mulig-mand, som kan det hele og gør det hele. Lene Christiansen er vores medhjælper i køkkenet, som både kan lave mad og sprede godt humør… 1. juni tiltrådte Rehne Bank som ny køkkenleder. Fra sin tid som selvstændig i Holstebro har Rehne et godt navn, og har som sådan bragt en ”stor kundekreds” med. I Rehnes første arbejdsmåned har der været afviklet leveret meget mad-ud-af huset og leveret meget mad til arrangementer i huset. Alle kunder har været overordentlig tilfredse. Alle tilbagemeldinger har været entydig positive. Jeg tør godt ”prale af”, at Plexus-køkkenet kan noget ud over det sædvanlige… Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge sidste halvdel af 2009 i Plexus. Centret er booket af de lokale foreninger til både idræt og kultur. Derudover supplerer Plexus selv op med forskellige arrangementer. I efteråret afvikler vi minimum to såkaldte faglige foredrag – et om jagt i alverdens lande – og et med humoristen og filosoffen John Engelbrecht. Endvidere afvikler vi en musik-aften med engelske og irske Jane og Shane, der blev landskendte for deres Tv-optræden med Niels Hausgaard og siden har samlet fulde huse overalt i Danmark til sprællevende irsk folkemusik. Glæd jer. I december får vi – på opfordring - besøg af en gammel kending, Michael Wedgwood, der spiller god 60’er-musik til centrets jule-frokost, og i foråret 2010 er der på nuværende tidspunkt lavet aftale med trubadurerne Erik Grip og Henrik Gunde, der bl.a. har fået en dobbelt platin-plade for 2 x 100.000 solgte eksemplarer af deres Grundtvig-album. I august, september, oktober og november vil der traditionen tro blive arrangeret fællesspisning. I efteråret planlægger vi endvidere en aften med italiensk mad og vinsmagning, en aften med ølsmagning og tysk mad og en vildtbuffet. I idrætssiden vil vi bygge videre på vinterens succes med et futsal-stævne. Håndboldfrie weekends i hallen vil således blive brugt til at arrangere futsal for alle aldre. Endelig vil vi som i vinter arrangere en række Livlige Lørdage med aktiviteter for de største børn i (og udenfor) lokalområdet. Men vi har mange andre planer i støbeskeen…. og er lydhøre overfor alle de ideer der måtte være. Sven Erik Ramsgaard

April 2009

PLEXUS Idom-Råsted har nu fungeret i en hel vintersæson. Nu skal vi så lære at håndtere en sommersæson, hvor der vil være mindre aktivitet i lokalerne, men forhåbentlig en masse liv i og omkring stedet. Den første vintersæson har været travl, lærerig... og ind imellem også lidt frustrerende. Vi har skullet lære en masse – brugerne har skullet vænne sig til at forvalte ”frihed under ansvar” i vore dejlige rammer på en måde så både bygningerne og de folk, der er sat til at passe på dem, kan leve med det. I det store hele synes jeg , det er gået godt. Centrets lokaler har været godt brugt af alle aldre.... og for det meste forstår alle, at det er et fælles ansvar at passe på dem. Vi er glade – og lidt stolte over – at være kommet ud af det første år med et positivt driftsresultat... men vi er samtidig bevidste om, at mange idræts- og kulturcentre i øjeblikket har overordentligt svært ved at få tingene til at hænge sammen økonomisk. For PLEXUS vil det også blive en stor udfordring! Jeg har forsøgt at anslå, hvor mange, der kommer igennem centret på årsbasis.... og er nået frem til, at det i hvert fald er over 100.000. Personalemæssigt har det været en svær periode. Susanne Moog Hviid, der er den eneste , der har været med siden starten i september 2008, fratræder efter eget ønske med udgangen af april. Det er vi kede af. Susanne har været et fantastisk aktiv for huset - først og fremmest på grund af den standard, hun har sat for ”Mad – leveret af PLEXUS-køkkenet”. Men så sandelig også for det gode humør stedets brugere er blevet mødt med. Pr. 1. Juni har vi ansat Rehne Bank som ny kok/køkkenchef. Rehne Bank har i de seneste små 5 år haft delikatesseforretningen Banks Gastronomi i Nørregade i Holstebro sammen med sin kone, Kirsten. Vi er meget glade for, at Rehne har valgt PLEXUS som sit nye arbejdssted. Med Rehne som køkkenchef tror vi på en fortsat stor efterspørsel på mad til fester og mad ud af huset. Samtidig er det ambitionen at udvikle cafe-miljøet, så brugere af PLEXUS vil opleve endnu mere liv på stedet. Ud over Rehne består køkkenpersonalet af Lene Christiansen. Lene har været ansat på deltid siden starten af marts. PLEXUS har i sit første leveår nydt godt af en kolossal opbakning fra lokalområdet. Både til arrangementerne på stedet, men også når vi efterspørger frivillige hjælpere. To gange har vi kaldt sammen til hovedrengøring – begge gange mødte en snes frivillige op... og leverede sammenlagt 50-60 gratis rengøringstimer pr gang. Det er altså noget, der både kan ses.... og mærkes i regnskabet. Det frivillige arbejde er - og vil fortsat være - en hjørnesten i driften af PLEXUS. Vi forsøger derfor at tilrettelægge det frivillige arbejde.... så ingen skal føle sig forpligtiget... så det ikke bliver for længe ad gangen.... og så det også handler om socialt samvær. Frivilligt arbejde er godt for PLEXUS....- men det skal også gerne være en god oplevelse for de, der tager del i det. Med venlig hilsen Sven Erik Ramsgaard Centerleder PLEXUS Idom-Råsted Telefon: 96 10 60 90 E-mail: plexus@idom-raasted.dk

Ideen med PLEXUS - styrken ved PLEXUS – charmen ved PLEXUS – er mangfoldigheden:

At det er her, man kommer, uanset om ærindet er børnepasning, idræt, fest, kultur, konference – eller køb af 2. liter mælk. Men ideen med PLEXUS gør det også svært at favne og rumme det hele. Personalet i PLEXUS vil gøre deres yderste for, at du føler dig velkommen. Fortæl os, når noget er godt – fortæl os når noget er skidt. Vi kommer ikke til at kunne opfylde alle ønsker og behov, men vi vil gerne have muligheden for at svare på, hvornår vi kan…. og hvornår vi ikke kan. I PLEXUS har vi brug for, at Idom-Råsteds borgere er gode ambassadører for stedet. Du er en god ambassadør, når du fortæller centerlederen om det, der er skidt og fortæller venner og bekendte om alt det, der er godt.

Grundholdningen:

Grundholdningen i PLEXUS er, at alle er velkommen (næsten) altid. Ting er til for at blive brugt. Er hallen ikke optaget – er børn og unge velkommen til at spille fodbold, håndbold, lege, lave gymnastik. I TV-stuen er alle velkommen til at se fjernsyn, læse avis, spille kort, snakke. I cafeen er alle velkommen til at sætte sig…. Også når de ikke har købt noget. I PLEXUS måler vi (også) succesen på, hvor mange der går igennem døren. Vi er samtidig klar over, at det er en grundholdning, som kun kan praktiseres, hvis alle vore brugere er bevidste om, at der med friheden til at bruge rammerne også følger et ansvar for at gøre det – i respekt for andre og stedet. PLEXUS skal bruges…men brugerne skal ikke være ”ligeglade” med, hvordan de gør det. Børn, der bruger hallens ledigtid skal naturligvis forlade halgulvet, når de, der har betalt for at være der, kommer. Frihederne i PLEXUS kan kun praktiseres, hvis alle – børn, unge, ældre – føler et ansvar for, hvordan stedet ser ud, og hvordan stedet efterlades. Hallen er en tumleplads og en legeplads…. men resten af PLEXUS er ikke. Gør det til en dyd... Gør det til en dyd at affald smides i skraldespanden. Gør det til en dyd at lukke døre efter jer. Gør det til en dyd ikke at spille bold op af vægge og vinduer. Gør det til en dyd at efterlade en opryddet hal og et opryddet omklædningsrum. Gør det til en dyd at slukke lyset efter jer, at sætte cykler i cykelstativet…. Osv, osv. Gør det også til en dyd også at rydde op efter dem, der ikke har lært det endnu. PLEXUS har brug for, at vi giver hinanden gode vaner, når vi er brugere af stedet…. Venlig hilsen Sven Erik Ramsgaard
Kalender
1.3.19
Fest for frivillige
Frivillige i Plexus er alle der på den ene eller anden måde har hjulpet...
15.3.19
Plexus Musikklub
The Raggedy Anns

Sidste år havde vi fornøjelsen af The Raggedy Anns...
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617