Billedserier
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

PLEXUS Brugermøder


Referat af brugermøde i PLEXUS Idom/Råsted, tirsdag d. 30. november 2010.

Velkomst Bertel Hestbjerg præsenterede det nye centerlederpar, der skal afløse Svend Erik og Karen Ramsgaard pr. 1. januar 2011. Arnfinn og Ulla Rismoen er skoleledere på en friskole ved Blokhus, og har tre børn. Deres yngste skal færdiggøre skoleåret i Blokhus, hvorefter familien vil bosætte sig i lokalområdet. Det betyder et glidende skifte i løbet af foråret. Arnfinn vil blive centerleder på fuld tid, Ulla ansættes på halv tid. Mødets tema er meget lig det der blev drøftet på sidste brugermøde, brugernes opfattelse af PLEXUS i forhold til ønsker og forventninger. Men før det punkt gav Bertel en kort gennemgang af diskussioner fra sidste års brugermøde + hovedoverskrifter fra dette års drift. Stikordene var: • PLEXUS roses meget af alle brugere • Hensynet til kommerciel drift af PLEXUS kan godt gå ud over lokale borgere. • IRIF mangler generelt penge på tværs af afdelingerne. • Sponsorudvalget er kommet op at køre, men der kan godt bruges flere frivillige til at kontakte eventuelle sponsorer. Generelt er bidragene mindre en håbet, også på grund af krisen. • Foreningerne må godt lave arrangementer der giver penge via sponsorer/gaver, men kun efter aftale med Ole Bøndergaard • Der fornemmes en vis ”metaltræthed” i bestyrelserne på tværs af foreningerne, det er sværere at finde afløsere i bestyrelserne når der træder nogen ud • De efterlyste ribber i hallen er sat op • Den til tider dårlige lydoplevelse i hallen er blevet bedre • Ja det er dyrere at bruge PLEXUS end de gamle forsamlingshuse, men set i lyset af hvad vi har fået for prisen er det bare sådan det må være. • For forretningsudvalget er meget tid gået med at finde en ny centerleder. • Der er stigende aktivitetsniveau mht. fester, møder og konferencer. • Det har været sværere at holde hallen lejet ud. Den skal helst være i brug 1800 timer om året, Svend Erik har arbejdet hårdt på at få brugere ind udefra. • Økonomien er meget positiv, der er sorte tal på bundlinjen, og der er allerede betalt 1,6 million af gælden. Fra salen: Sponsorindtægterne for 2010 nåede ikke det ønskede niveau. Der kan stadig bruges hjælp fra frivillige til at kontakte potentielle sponsorer efter aftale med Per Lauridsen og Poul Gahner. Husk at holde øje med mulige emner. Som indtægterne er nu, er det PLEXUS der ingen indtægter får iht, de aftale om deling af sponsor kronerne. Men også IRIF mangler penge Dejligt med ikke kun lokale men også lokale til arrangementer. Udfordringen er fortsat at udvikle, og hele tiden holde for øje, at det det skal være til for de lokale (foreninger), men også for udefrakommende. Det er nødvendigt økonomisk. ”Vi er hinandens forudsætninger”, vi har to ben at stå på, et lokal (optimere lokalsamfundets nytteværdi af Plexus) og et kommercielt (via fester, kurser mv. at generere indtjening, der billiggør de lokales brug af Plexus + muliggør en udvikling af centeret). Alle skal være velkomne, og vi skal alle være ambassadører for PLEXUS, både i sognet og udenfor. Der skal være plads til alle Mange positive tilbagemeldinger til lokale over arrangementer i PLEXUS, primært roses forplejningen, men også lokalerne og den generelle stemning i centeret bliver bemærket. Overordnet er brugerne meget positive. Der savnes aktivitetsmuligheder for små børn i forbindelse med større arrangementer. Der arbejdes på at samle DUPLO klodser til en legekasse gennem borgerforeningerne. Måske kan faciliteterne i Solkær og Ungdomsklubben bruges? Man kunne lave specielle aktiviteter for de små til fællespisningerne, så forældrene fik lidt ro, og måske blev lidt længere? Tag din scooter med, så arrangeres der væddeløb i hallen. Specielle tegnepakker til de små til bordene og computerspillehjørne til de lidt større var også en mulighed. Karnapperne i hallen skal tænkes med ind i det aktivitetsbillede.
Forretningsplanen Gert Larsen gennemgik den gældende forretningsplan, der gælder 2009-2011. Den blev lavet i et samarbejder mellem forretningsudvalget, Svend Erik Ramsgaard og Rehne Bank. Det er nu der skal ses på forbedringer af planen. Det er vigtigt at afstemme forventninger og krav. Hvad gør vi og hvorfor, hvilket grundlag skal PLEXUS arbejde ud fra? Det lokale ejerskab skal styrkes, de frivillige skal plejes og gæster skal vide hvad de kan forvente. Derefter var der tid i mindre grupper til at se på visionen for PLEXUS, rollen som lokalt samlingspunkt, og PLEXUS som forretning. Derefter blev de tre punkter gennemgået, og gruppernes tanker drøftet af hele forsamlingen Visionen med PLEXUS: Generelt var der tilfredshed med den eksisterende formulering af visionen med PLEXUS. Den opfattes som god nok, vi skal bare bruge alle muligheder den giver. At bede om meget bedre visioner i den næste forretningsplan er at nedgøre den eksisterende for meget. Måske nogle mindre delmål undervejs, frem for et enkelt stort endemål? Diskussionen gik mest på den nødvendige fleksibilitet, at lokale foreninger skal være parate til at ”give sig” lidt for at give plads til de kommercielle arrangementer i PLEXUS. Har givet problemer for gymnastik, fordi de har redskaber, der skal fragtes omkring. Men da der blev bedt om reservering af haltimer, var der ingen der meldte ud. De kunne have fået alle de timer de bad om. Hvis der en dag bliver penge til en udvidelse kunne det være rart med et rum specielt til gymnastik, men problemet er, at et sådant rum ikke genererer tilstrækkelige indtægter. Der skal arbejdes mere med at udbrede kendskabet til PLEXUS og hvad der sker, både i sognene og et større opland. PLEXUS som samlingspunkt Der må ikke tages mere ind, end det kan afholdes med den høje standart der er lagt ud med. Der sker så meget i PLEXUS, at det også skal være OK at melde fra til noget. Velkomstpakken til tilflyttere bør inkludere indbydelse til (gratis?) fællesspisning første gang, gerne med en lokal ”vært” der indbyder, og hjælper til med intro overfor både lokale beboere + centeret. Foreninger kunne hjælpe ved specielle store arrangementer, og måske tjene en skilling ved det. Vil øge sammenholdet i foreningerne også, og ejerskabsfølelsen overfor PLEXUS. PLEXUS fungere som nyhedscentral og mødested som Brugsen i gamle dage. PLEXUS må ikke overtage foreningernes rolle som arrangører, men samarbejde med dem. Mødet mellem generationerne om skolespisningen har været en uventet gevinst, børn og ældre mødes omkring spisningen og det fungerer fremragende. Måske kunne gentages senere på dagen i cafeen? PLEXUS som forretning Køkkenet kører med fuld kapacitet, især i weekenderne. Til foråret vil man drøfte køkkensituationen, hvad der skal ske med arbejdsgangene. Der blev drøftet ideen om især at bruge lokale leverandører, og de der sponserer huset, hvilket ikke sker i øjeblikket, med mindre kunden ønsker det. Lokale varer kunne sælges i butikken, som en slags afløser for den lukkede Gårdbutik i Holstebro. Men det vil kræve en del arbejde, og måske også investeringer. Kunne være et løft til butikken, som mange passerer hver dag, når de henter børn i Solkær for eksempel, men som alt for få bruger. Der skal gerne findes et årligt arrangement, der kan skabe et provenu til PLEXUS, men som ikke involverer dørmænd og lignende. Måske børnefestival? Gode ideer søges. Arrangementer med 20 % lokale deltagere og 80 % udefra er en mulighed for at lave noget, der kun tiltrækker en mindre del af de lokale, som ikke ville have været afholdt lokalt, hvis ikke der kom nogen til udefra. Medlemskaberne til PLEXUS blev drøftet, og vigtigheden af at sælgerne kontakter de enkelte personligt, for at fortælle om huset og dets muligheder. Måske skal der laves en form for rabat til husstande med kun et medlem, de får ikke så meget ud af et medlemskab som en familie. Der er pt. solgt over 120 medlemskaber,
deraf kun få ”store”. Men man skal se det som en form for sponsorat, ikke ud fra hvor meget man får ud af det til hjortespisning. Kommunikationen fra PLEXUS om alt det der foregår, er meget vigtigt, også til de, der aldrig kommer i huset. Måske en form for ”mit PLEXUS, hvorfor kommer jeg her”, lidt som Kommuneavisens små interviews, hvor man skal fortælle om sit yndlingssted i kommunen. Afslutning ved Bertel Hestbjerg, der opfordrede alle til at gå hjem og tænke videre over forretningsplanen, så vi får den bedst mulige afløser for den nuværende. Samtidigt skal vi tage godt imod de nye centerlederpar, og huske på, at de har brug for ekstra hjælp til at komme godt i gang, da de ikke har lokalkendskabet. Der blev udtrykt glæde over den positive stemning ved brugermødet.
Kalender
30.3.19
Hovedrengøring m.m. i PLEXUS lørdag den 30. marts

Så nærmer sig tiden hvor vi gerne vil have gjort hovedrengøring, samt...
6.4.19
LANDSBYMØDET 180° version 2.0

Lørdag d. 6 april 2019 i Idom Kirkeby kl. 11.00 - 21.00

Læs her
PLEXUS Idom Råsted  |  Idomlundvej 23A  |  7500 Holstebro  |  plexus@idom-raasted.dk  |  tlf.  96106090  |  cvr. 54987617